Strategie en advies

Strategie en advies

Wat kan je met PR bereiken? Op welke termijn? En wat is daarvoor nodig? Het zijn fundamentele vragen die voor elke organisatie andere antwoorden opleveren. Antwoorden die nauw samenhangen met de ambities en strategie, marktontwikkelingen en technologische vooruitgang. Vandaar dat effectieve PR een strategie vereist die hierop naadloos aansluit. Een strategie die helpt om fundamentele keuzes te maken over welke aspecten gecommuniceerd moeten worden en over welke niet. Want er zullen altijd beperkingen zijn. Zowel intern (budget bijvoorbeeld) maar ook extern (het medialandschap heeft grenzen).

MCS PR heeft alle kennis en ervaring die nodig is om tot een succesvolle PR-strategie te komen en om die ook uit te voeren. Het begint met diepgaand begrip van uw business, inzicht in de (markt)ontwikkelingen en een scherp oog voor mediakansen. Of het nu gaat om ‘brand awareness’ of om het opbouwen van thought leadership, wij kunnen in samenspraak met u in kaart brengen waar potentiële klanten zich bewust van moeten worden, welk verhaal daar bij hoort en welke ‘thoughts’ – visie en opinie – over het voetlicht gebracht moeten worden en via welke (social) media.

In onze visie heeft de buitenwereld een essentiële invloed op de communicatie. Wat in die wereld gebeurt, van politiek tot technologie, bepaalt immers de relevantie en de urgentie van wat een organisatie zou moeten vertellen. onze adviezen gaan steevast van deze visie uit, waarbij we voortdurend een koppeling maken tussen inhoud, medium en doelgroep. Samenwerking op strategisch niveau vraagt commitment en vertrouwen. We zijn er daarom van overtuigd dat succesvolle communicatie alleen tot stand kan komen in nauwe samenwerking met u.