Privacybeleid

Monogram Communication Strategies (MCS) B.V., gevestigd aan Siriusdreef 17 2132 WT Hoofddorp, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Monogram Communication Strategies (MCS) BV
Siriusdreef 17
2132 WT Hoofddorp
+31 (0)235628208
https://mcspr.nl/

Persoonsgegevens die wij verwerken
Monogram Communication Strategies (MCS) B.V. verwerkt basisinformatie over journalisten en klanten, waaronder:

  • Voor- en achternaam
  • Geslacht
  • Adresgegevens
  • (Mobiel) telefoonnummer
  • E-mailadres(sen)

Daarnaast houden wij informatie bij over de interessegebieden van journalisten.

Bron van de persoonsgegevens die wij verwerken

Monogram Communication Strategies (MCS) B.V. verwerkt gegevens die op een of meerdere van de volgende wijzen zijn verkregen:

  • Publieke bronnen (website, Twitter, LinkedIn etc.);
  • Informatie in de colofons van publicaties;
  • Bedrijfskaartjes, e-mail handtekeningen, direct telefonisch of e-mail contact etc.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@mcspr.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Monogram Communication Strategies (MCS) B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Journalisten informeren over de producten en/of diensten van onze klanten, ontwikkelingen bij klanten die aansluiten bij de interessegebieden van de journalist, etc.
  • MCS PR werkt zijn gegevens over journalisten voortdurend bij. Daarbij valt te denken aan de interessegebieden, de publicaties waar de journalist voor werkt/schrijf etc. Indien een journalist niet meer werkzaam is bij een relevante titel of niet langer schrijft over de onderwerpen/thema’s die passen bij de klanten van MSC PR, worden de gegevens van deze journalist verwijderd.

Geautomatiseerde besluitvorming

Monogram Communication Strategies (MCS) B.V. neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Monogram Communication Strategies (MCS) B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Monogram Communication Strategies (MCS) B.V. deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Monogram Communication Strategies (MCS) B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Monogram Communication Strategies (MCS) B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Monogram Communication Strategies (MCS) B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@mcspr.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Monogram Communication Strategies (MCS) B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Monogram Communication Strategies (MCS) B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@mcspr.nl.