We benaderen media net zoals onze klanten:
open, eerlijk en enthousiast, met informatie waar ze wat aan hebben.

Onze visie

In onze visie heeft ‘de buitenwereld’- maatschappij, economie, technologische ontwikkelingen, etc – een bepalende invloed op de communicatie. Wat in die wereld gebeurt, van politiek tot technologie, bepaalt de relevantie en de urgentie van wat een organisatie zou moeten vertellen. Onze adviezen gaan steevast van deze visie uit, waarbij we voortdurend een koppeling maken tussen inhoud, medium en doelgroep.

Samenwerking op strategisch niveau vraagt commitment en vertrouwen. Succesvolle communicatie kan alleen tot stand komen in nauwe samenwerking met u. Communicatie is en blijft uiteindelijk mensenwerk. We zien onszelf dan ook liever als een echte partner dan als ‘zomaar’ een externe adviseur.

Effectief

MCS PR is doelgericht en speelt in op de praktijk en de actualiteit. Onze plannen sluiten aan bij de business van onze klanten en zijn creatief, compact én realistisch. Daarbij gaan we natuurlijk uit van het PR-budget van onze cliënten en wat ze daarmee willen bereiken. Onbeperkte budgetten bestaan niet. Dus dat betekent: kijken wat de beste aanpak of strategie is, keuzes maken en vervolgens doelgericht te werk gaan. Hoogdravende plannen met onhaalbare campagnes en acties? Maken we niet!

De media zijn voor ons óók klanten en voor hen gaat het om nieuwsfeiten. Wij draaien journalisten geen rad voor ogen. Wij proberen niet recht te praten wat krom is. Wij benaderen media net zoals onze klanten: enthousiast, open en eerlijk, met informatie waar zij wat aan hebben. Daarbij hanteren we vanzelfsprekend onze outside-in aanpak: we zorgen dat de informatie die we namens onze klanten aanbieden aan lezers, luisteraars, kijkers, twitteraars, LinkedIn-contacten, enzovoorts, absoluut relevant is.

Daar komt bij dat veel van onze cliënten voorlopers zijn op technologiegebied, met innovatieve digitale diensten en producten. Voor media een zeer interessante bron van nieuws.