Monthly Archives

september 2017

World Quality Report 2017: Snelheid en groeiende complexiteit vragen om slimmer testen van applicaties

16% van grootzakelijke organisaties zet slimme algoritmes in om software te testen

Software testing teams ervaren grote uitdagingen om met minder budget meer te testen in een omgeving die verschuift naar agile software-ontwikkeling waarbij ontwikkelaars en beheerders samen optrekken. Dat blijkt uit de negende editie van het jaarlijkse World Quality Report van Capgemini en Sogeti in samenwerking met Micro Focus. Dit onderzoek geeft inzage in de actuele stand op het gebied van kwaliteitsborging en softwaretesten in verschillende sectoren en regio’s wereldwijd. Verder meldt het rapport dat niet meer dan 16% van de ondervraagde organisaties testen met slimme algoritmes toepast.

Softwaretestbudgetten nemen verder af

Dit jaar laat het World Quality Report zien dat van het totale IT-budget van grootzakelijke organisaties minder geld wordt gealloceerd voor kwaliteitszorg en testen. Drie jaar achter elkaar is het percentage gedaald van 35% in 2015, 31% in 2016 tot nu 26% in 2017. Deze daling is vooral te danken aan minder personeelskosten. 46% van het totale test- en kwaliteitsborgingsbudget wordt nu uitgegeven aan hardware en infrastructuur. Ondanks de huidige budgetvermindering verwachten de onderzoeksdeelnemers dat budgetten de komende jaren weer omhoog gaan. Met name door de toename van het aantal te ontwikkelen mobiele applicaties en Internet of Things toepassingen. In 2020 zal naar verwachting 32% van het totale IT-budget worden toebedeeld aan testwerkzaamheden.

Wat verder opvalt in het onderzoek dat er grote verschillen zijn in uitgavepatronen. Zo zijn er organisaties die niet meer dan 10% van hun totale IT-budget uitgeven aan software testen maar ook bedrijven en instellingen die meer dan de helft van hun IT-budget daaraan besteden. Organisaties die testprocessen meer en slimmer geautomatiseerd hebben, zijn in staat hun budgetten beter onder controle te houden.

Testteams ontwricht met de inzet van agile werken, DevOps en opkomst van nieuwe modellen

De opkomst van agile werken en DevOps methodieken waarbij ontwikkelaars en beheerders volledig samen optrekken, zet de traditionele organisatiestructuur onder druk. Testprofessionals die tot voor kort deel uitmaakten van een centraal ‘Testing Center of Excellence’ worden nu opgenomen in verschillende software-ontwikkelteams. Met het doel meer flexibiliteit en snelheid te realiseren in het beschikbaar maken van nieuwe of aangepaste applicaties. 99% van de ondervraagde respondenten ervaart echter problemen met testen in een agile-omgeving. De grootste hobbels zijn gebrek aan de juiste testdata met 46% en de instabiele testomgeving waarmee ze moeten werken. Het World Quality Report vertelt eveneens dat een nieuwe aanpak in opkomst is waarbij het ‘Testing Center of Excellence’ agile ontwikkelteams bijstaat met test tools en -richtlijnen.

Slim testen nog geen gemeengoed

Budgetten staan onder druk, terwijl het aantal applicaties dat snel de markt op moet alleen maar groeit. Bovendien wordt het IT-landschap complexer en neemt de afhankelijkheid van technologie ook verder toe. Om deze uitdagingen aan te gaan, kiezen organisaties steeds meer voor intelligente testautomatisering. Het effectief automatiseren van testprocessen komt de kwaliteit van het digitale product ten goede. Het kost minder waardoor er budgetruimte ontstaat voor de ontwikkeling van nieuwe toepassingen. Toch leert dit onderzoek dat slechts 16% van de organisaties slim automatiseren van testprocessen op dit moment optimaal benut. Respondenten zien de explosieve groei aan data sets, het gebrek aan goede Artificial Intelligence oplossingen en opkomende wet- en regelgeving zoals GDPR (General Data Protection Regulation) als voornaamste hindernissen op de weg naar beter en verder automatiseren van testactiviteiten.

“Om te kunnen blijven concurreren, moeten kwaliteitszorg- en testorganisaties opschuiven naar een slimmer en zelfsturend ecosysteem waar verregaande automatisering, voorspellende kwaliteitsanalyses en intelligentiegedreven testaanpakken deel van uitmaken. Deze nieuwe aanpak draagt ook bij aan betere bedrijfsresultaten. Digitale transformatie biedt enorme groeikansen, maar dat betekent wel dat bedrijven hun huidige veelal traditionele organisatiestructuren moeten doorbreken. Werken volgens agile en DevOps methodes moet uiteindelijk ook in dienst staan van meer klant- en businesswaarde,” vertelt Hans van Waayenburg, wereldwijd CEO van Sogeti en lid van de Group Executive Committee van Capgemini.

“We zijn trots dat we dit jaar, met het World Quality Report, IT-managers inzicht kunnen geven in de impact van agile, DevOps en digitale transformatie. Dagelijks zijn we met onze klanten getuige van het samenvloeien van deze trends. Daarmee wordt dit rapport des te relevanter voor beslissers. Het getuigt daarnaast van onze betrokkenheid om samen met onze klanten de transformatie te doorlopen die nog voor ons ligt”, zegt Raffi Margaliot, Senior Vice President en General Manager, Application Delivery Management van Micro Focus.

Onderzoeksmethode

Voor het World Quality Report, dat al sinds 2009 wordt gepubliceerd, zijn dit jaar 1.660 IT-functionarissen uit 32 landen geïnterviewd. Dit is het enige wereldwijde onderzoek dat inzage geeft in kwaliteitszorg voor IT-applicaties. Voor deze negende editie is een hybride gegevensverzamelingsmethode ingezet. Zo zijn hiervoor zowel computergestuurde telefonische als webinterviews toegepast. Op basis van een analyse van zes type respondentgroepen (CIO, VP Applicaties, IT-directeur, QA/ Testing Manager, CDO/CMO en CTO/Hoofd digitale producten). Voor dit World Quality onderzoek zijn verder respondenten uit de hele wereld geïnterviewd via kwantitatieve gesprekken, gevolgd door kwalitatieve diepte-interviews.

Het World Quality Report 2017 is gratis opvraagbaar via www.sogeti.nl/wqr17.

Perscontact Sogeti Nederland B.V. – Jolanda Peek – (31)6 52327513 – mail: jolanda@mcspr.nl

 

 

Boilerplate

Over Capgemini en Sogeti

Met ruim 190.000 mensen in meer dan 40 landen is Capgemini wereldwijd een van de meest vooraanstaande aanbieders van consulting-, technology- en outsourcingdiensten. Capgemini viert in 2017 haar 50-jarig jubileum. In 2016 rapporteerde Capgemini Group een omzet van 12,5 miljard euro. Samen met zijn klanten creëert en realiseert Capgemini resultaatgerichte business-, technologie- en digitale oplossingen die klanten in staat stelt de mogelijkheden van innovatie en competitiviteit te benutten. Als een cultureel diverse organisatie heeft Capgemini zijn eigen onderscheidende manier van werken, de Collaborative Business ExperienceTM. Hierbij maakt Capgemini gebruik van het wereldwijde leveringsmodel Rightshore®.

Sogeti is een toonaangevende IT-dienstverlener op het gebied van technologie en engineering services. Het bedrijf biedt oplossingen die digitale transformatie mogelijk maken. Grootzakelijke organisaties vertrouwen op de uitgebreide kennis en ervaring voor clouddienstverlening, digitale veiligheid, kwaliteitszorg & testing en digital manufacturing. Sogeti combineert daarbij slagvaardigheid en implementatiesnelheid met sterke technologiepartnerships volgens bewezen methodieken. De IT-dienstverlener voorziet in een eigen wereldwijd leveringsmodel Rightshore.

Cyberaanvallers richten zich op gezondheidszorg en op Facebook-gebruikers

Sterke toename van beveiligingsincidenten in de gezondheidszorg; Faceliker manipuleert Facebook-accounts om nieuws, websites en advertenties te promoten

Nieuwsfeiten:
 • In Q2 van 2017 werd een kwart van de wereldwijde beveiligingsincidenten gemeld door de gezondheidszorg
 • In Q2 54% meer ransomware en 35% meer macro-malware
 • Hoeveelheid mobiele malware in een jaar tijd met 61% gegroeid

Wereldwijd is de gezondheidszorg steeds vaker het doelwit van cyberaanvallen. In het tweede kwartaal van dit jaar meldde deze sector voor het eerst meer incidenten dan de publieke sector. Dit is een van de conclusies in het nieuwe McAfee Labs Threats Report: September 2017. Het rapport onderzoekt verder de groei van op scripts gebaseerde malware en biedt een analyse van de recente WannaCry en NotPetya ransomware aanvallen.

In het tweede kwartaal is Facebook uitgegroeid tot een belangrijk aanvalskanaal. De Faceliker trojan was verantwoordelijk voor een belangrijk deel (8,9 procent) van de in totaal 52 miljoen nieuwe malware die in Q2 door McAfee Labs werd waargenomen. Deze trojan infecteert de browser wanneer een gebruiker een besmette website bezoekt. Vervolgens worden de Facebook ‘Likes’ van deze gebruiker gekaapt om content te promoten de gebruiker zich daarvan bewust is. Door dit op grote schaal te doen kunnen de criminelen achter Faceliker veel geld verdienen, omdat de zo gekaapte kliks op advertenties ervoor kunnen zorgen dat een nieuwsartikel, video of website populairder of betrouwbaarder lijkt dan deze daadwerkelijk is.

“Faceliker maakt misbruik van de sociale media en apps die we dagelijks gebruiken om te communiceren”, zegt Vincent Weafer, vice president McAfee Labs. “Door apps of nieuwsartikelen populairder en betrouwbaarder te laten lijken dan ze daadwerkelijk zijn, kunnen de mensen achter Faceliker – zonder dat we het doorhebben – beïnvloeden welke nieuwsberichten we als ‘waarheid’ beschouwen. Zo lang er met dit soort activiteiten geld valt te behalen, kunnen we meer van dit soort pogingen verwachten.”

Uit een analyse door McAfee Labs van gemelde beveiligingsincidenten blijkt dat de publieke sector in Noord Amerika de afgelopen zes maanden het meest is aangevallen. Maar in Q2 is die sector ingehaald door de gezondheidszorg, met ruim een kwart (26%) van het totale aantal gemelde incidenten. Hoewel de meeste beveiligingsincidenten in de gezondheidszorg hoogstwaarschijnlijk het gevolg zijn van menselijke fouten, blijft het aantal cyberaanvallen op deze sector toenemen. Deze trend werd in Q3 2016 ingezet, toen tal van ziekenhuizen over de hele wereld te maken kregen met aanhoudende ransomware aanvallen. Verschillende ziekenhuisafdelingen werden volledig lamgelegd en in een aantal gevallen moesten ziekenhuizen patiënten verhuizen en operaties uitstellen.

Opkomst van op scripts gebaseerde malware

Onderzoekers van McAfee beschrijven in het rapport ook de duidelijke toename in malware gebaseerd op scripts, in de afgelopen twee jaar. Microsofts PowerShell scripttaal wordt gebruikt om allerlei administratieve taken te automatiseren, zoals het op de achtergrond uitvoeren van opdrachten, controle van services die op een systeem draaien, het beëindigen van processen en het configureren van systemen en servers. Kwalijke PowerShell scripts komen vaak binnen via spam e-mails, waarbij eerder gebruik wordt gemaakt van social engineering dan van softwarekwetsbaarheden. Vervolgens worden de mogelijkheden van de scripttaal ingezet om toegang te krijgen tot een systeem.

De trend rond op scripts gebaseerde malware betreft ook de inzet van andere scripttalen, zoals JavaScript en VBScript. Ook andere veel gebruikte bestandstypen zoals .doc, PDF, .xls, HTML en andere bekende computerstandaards worden steeds vaker ingezet om malware te verspreiden.

Nadere analyse WannaCry en NotPetya

McAfee heeft de WannaCry en NotPetya aanvallen, eerder dit jaar, nader geanalyseerd. Het rapport laat zien hoe de aanvallers relatief eenvoudige methoden op creatieve wijze combineerden. Daarbij ging het om misbruik van een beveiligingslek, bekende ransomware en wormtechnieken om de aanval te verspreiden. Daarbij valt op dat bij beide aanvallen betalings- en decryptietechnieken ontbraken die nodig zijn het losgeld van slachtoffers te innen en om systemen weer te ontsluiten.

“Er wordt wel beweerd dat deze ransomware campagnes niet succesvol waren, vanwege het relatief lage bedrag dat de cybercriminelen er aan verdienden”, zegt Raj Samani Chief Scientist bij McAfee. “Het is echter aannemelijk dat het bij WannaCry en NotPetya niet zozeer ging om financieel gewin, maar om iets anders. Als het disruptie het motief was, dan waren beide campagnes zeer effectief. We leven nu blijkbaar in een wereld waarin er nog andere motieven dan geld zitten achter ransomware. Welkom in de wereld van pseudo-ransomware.”

Lees voor meer inzichten de blog ‘More Effective at Destruction than Ransomware’.

Trends tweede kwartaal 2017

Naast bovengenoemde cijfers en dreigingen registreerde het McAfee Labs Global Threat Intelligence netwerk wereldwijd nog het volgende:

 • Ransomware – in Q2 is het aantal nieuwe ransomware varianten opnieuw sterk toegenomen, met 54%. De afgelopen vier kwartalen is het totale aantal ransomware varianten met 47% gegroeid, tot 10,7 miljoen varianten.
 • Mobiele malware – De afgelopen vier kwartalen is de hoeveelheid mobiele malware toegenomen met 61%, tot 18,4 miljoen varianten. In Q2 werden wereldwijd 8% meer mobiele toestellen besmet dan in het voorgaande kwartaal. Vooral in Azië werden veel meer (18%) mobiele toestellen besmet.
 • Macro malware – in Q2 is de hoeveelheid nieuwe macro malware met 35% gegroeid. Er werden 91.000 nieuwe varianten waargenomen, waarmee het totaal komt om 1,1 miljoen.
 • Totale hoeveelheid malware – in Q2 zijn er maar liefst 67% meer nieuwe malware varianten gedetecteerd. Deze toename is voor een deel toe te schrijven aan de sterke toename van malware installers en de Faceliker trojan. De afgelopen vier kwartalen is het totale aantal malware varianten met 23% gegroeid, tot 723 miljoen.
 • Regionale verschillen in getroffen sectoren – wereldwijd waren de gezondheidszorg, de publieke sector en het onderwijs goed voor ruim de helft van alle gemelde beveiligingsincidenten.
  • EMEA (Europa, het Midden Oosten en Afrika) – In deze regio meldde de publieke sector veruit de meeste beveiligingsincidenten in Q2, gevolgd door de entertainmentsector, de gezondheidszorg, de financiële sector en de technologiesector.
  • Noord Amerika – in Noord Amerika zag de gezondheidszorg in Q2 de meeste incidenten.
  • Azië – In Azië rapporteerde de publieke sector de meeste incidenten in Q2, gevolgd door de financiële sector en de technologiesector.

Over McAfee
McAfee is een van ’s werelds grootste onafhankelijke cybersecuritybedrijven. Geïnspireerd door de kracht van samenwerking, creëert McAfee zakelijke en consumentenoplossingen die de wereld veiliger maken. Kijk voor meer informatie op www.mcafee.com.

Meer informatie:

Contactpersonen voor de pers
MCS PR, McAfee Persdesk, e-mail mcafee@mcspr.nl, tel. 023 – 562 8208.

Verbeterde beveiligingsproducten McAfee helpen consumenten bij bescherming van data, devices en privacy

Het sterke aanbod is trouw aan McAfee’s visie om te beschermen wat het belangrijkst is voor de consument

Schiphol-Rijk, 26 september 2017 – McAfee heeft vandaag de nieuwste beveiligingslijn voor consumenten gelanceerd, met nieuwe functies die zijn ontwikkeld om de dreigingen waar internetgebruikers mee te maken kunnen krijgen beter het hoofd te bieden. De kern van McAfee’s beveiligingspakket – McAfee AntiVirus Plus, McAfee Internet Security, McAfee Total Protection en McAfee LiveSafe – is geënt op de onlangs aangekondigde next-generation anti-malware engine. Dankzij de mogelijkheden tot cloud-based behavioral analytics en machine learning van de nieuwe engine, bieden deze oplossingen nóg efficiëntere en effectievere bescherming tegen digitale dreigingen.

Daarnaast werkt McAfee aan een nog sterkere basis om de belofte in de bedrijfsvisie na te komen: beschermen wat het belangrijkst is voor de klanten. Deze belofte behelst drie gebieden: apparaten met internet in huis, online veiligheid voor kinderen en online privacy. De nieuwe innovaties zijn nu verkrijgbaar via het McAfee Secure Home Platform, McAfee Safe Family en McAfee Safe Connect.

Gehaaide cybercriminelen blijven nieuwe manieren zoeken om voor hun eigen gewin gevoelige consumentendata te onderscheppen. Volgens het McAfee Labs Threat Report van juni 2017 is het aantal gevallen van ransomware de afgelopen vier kwartalen met 59 procent gestegen tot 9,6 miljoen. Wat betreft mobiele malware bedraagt de toename in dezelfde periode 79 procent, wat neerkomt op 16,7 miljoen gevallen. Deze stijging onderstreept de behoefte van de consument om beveiligingsoplossingen te gebruiken die gelijke tred houden met de nieuwste dreigingen, zoals zero-day-malware en ransomware.

“Mensen weten intuïtief dat ze beveiligingssoftware nodig hebben om veilig online te kunnen gaan, maar een voorwaarde om het te installeren en te blijven gebruiken is wel dat het goed werkt én de prestaties van de apparaten niet beïnvloedt”, zegt John Giamatteo, executive vice president van McAfee’s consumer business group. “Het is de visie van McAfee om alles wat voor consumenten van belang is te beschermen met oplossingen die verder gaan dan de traditionele anti-virusbescherming voor pc’s en mobiele apparaten. Met onze uitgebreide line-up leveren we beveiligingsoplossingen die voldoen aan de behoeften van de digitale levensstijl van vandaag.”

De belangrijkste kenmerken en verbeteringen zijn:

 • Betere bescherming tegen malware: McAfee blijft investeren in zijn nieuwe generatie anti-malware engine, die betere bescherming biedt terwijl de prestaties van het device optimaal blijven. Dit blijkt uit recente tests van AV-Test en AV Comparative, op pc’s én op mobiele apparaten[1]. De detectiemogelijkheden van de engine, ook van zero-day-malware, blijven zich ontwikkelen, omdat de engine meer end points verbindt en het cloud-based machine learning beschermt tegen aanvallen.
 • Nieuw vormgegeven gebruikersinterface: de line-up van dit jaar beschikt over een volledig vernieuwde interface voor Windows- én Mac-computers, met beveiligingsrapporten om de gebruiker voor te lichten met informatie over de nieuwste dreigingen en gepersonaliseerde aanbevelingen voor het optimaliseren van de beveiliging. Bovendien is de downloadtijd korter, omdat de software minder omvangrijk is.
 • Verbeteringen voor Android:
  • Betere wifi-beveiliging: gebruikers kunnen zorgeloos verbinding maken met wifi-netwerken, aangezien er wordt aangegeven welke netwerken veilig zijn en welke moeten worden vermeden.
  • Verwijdering van ransomware: McAfee Mobile Security draait op de achtergrond het proces van een ransom-app de nek om zodra het wordt gedetecteerd, waarna het de gebruiker waarschuwt om de app te verwijderen.

McAfee is door de jaren heen blijven innoveren op het gebied van consumentenbeveiliging. In het verleden was die beveiliging voornamelijk beperkt tot anti-virus-software op de pc, destijds het voornaamste doelwit. Nu biedt McAfee, naast cross-device-beveiligingsproducten, een uitgebreid scala om te beschermen wat het belangrijkst is voor de consument. Voor sommige mensen betekent dat beveiliging van apparaten met internet in huis, voor anderen is het de bescherming van hun kinderen tegen ongepaste content online, terwijl de prioriteit ook kan liggen bij privacy onderweg.

 • McAfee Secure Home Platform: beschermt op het thuisnetwerk aangesloten devices, waaronder apparaten die tot het ‘internet of things’ worden gerekend, tegen dreigingen op routerniveau. Biedt flexibele beveiligingsfuncties, zoals ouderlijk toezicht en het blokkeren van apparaten, die kunnen worden beheerd met een gebruiksvriendelijke mobiele app met meldingen in real-time. Meer informatie vindt u hier.
 • McAfee Safe Family: helpt ouders hun kinderen te beschermen tegen blootstelling aan ongepaste digitale content door toezicht via de app of computer, tijdsinstellingen op apparaten en apps, locatiebewaking en meer. Meer informatie vindt u hier.
 • McAfee Safe Connect: hiermee kunnen gebruikers veilig verbinding maken met internet via ‘bankwaardige’ encryptie, zodat ze beschermd zijn tegen pogingen tot diefstal van gevoelige informatie. Meer informatie vindt u hier.

Met een robuust aanbod en klantgerichte aanpak blijft McAfee zich inzetten om het vertrouwen van consumenten online te waarborgen. Prijzen, beschikbaarheid en andere productinformatie zijn te vinden op www.mcafee.com/consumer.

Over McAfee

McAfee is een van ’s werelds grootste onafhankelijke cybersecuritybedrijven. Geïnspireerd door de kracht van samenwerking, creëert McAfee zakelijke en consumentenoplossingen die de wereld veiliger maken. Kijk voor meer informatie op www.mcafee.com.

Volg McAfee op social media:

twitter

linkedin

youtube

facebook

Contactpersonen voor de pers

MCS PR, McAfee Persdesk, e-mail mcafee@mcspr.nl, tel. 023 – 562 8208.

McAfee en het McAfee-logo zijn geregistreerde handelsmerken van McAfee LLC in de VS en in andere landen. Alle andere handelsmerken in dit document zijn het eigendom van hun respectieve eigenaren.

[1] Pc-beveiliging AV-Test: https://www.av-test.org/en/antivirus/home-windows/windows-10/juni-2017/mcafee-internet-security-19.0-172264/; Mobiele beveiliging AV-Test: https://www.av-test.org/en/antivirus/mobile-devices/android/juli-2017/mcafee-mobile-security-4.9-172712/ ; rapport AV Comparatives: https://www.av-comparatives.org/wp-content/uploads/2017/06/avc_per_201705_en.pdf

Cegeka ontwikkelt blockchaintoepassing voor Nederlandse AT Bank

Cegeka heeft voor de Nederlandse zakenbank Amsterdam Trade Bank (ATB) een blockchaintoepassing ontwikkeld om het proces van handelsfinanciering te automatiseren. Dat moet aanzienlijke tijd- en kostenbesparingen opleveren en ATB toelaten om zijn concurrentievermogen te verbeteren in een markt die momenteel gedomineerd wordt door enkele grote spelers. Aan het project werkte ook de Leuvense software factory van Cegeka mee.

ATB is een Europese handelsbank die zich gespecialiseerd heeft in de waardeketen van grondstoffen. Ze gebruikt de nieuwe blockchaintoepassing voor transactionele leningen, een van haar kernproducten. Die lening is een erg klassieke vorm van handelsfinanciering. Voor het proces is immers veel papier- en manueel werk nodig en het wordt daarom vaak als traditioneel bestempeld.

“Technologieën zoals de blockchain kunnen financiële dienstverlening fundamenteel veranderen”, zegt Michel Hofman, CIO bij de bank. “Samen met Cegeka en een van onze klanten hebben we een digitaal alternatief ontwikkeld die voordelen voor alle partijen in de keten oplevert. Productontwikkeling en innovatie met de hulp van klanten en partners zoals Cegeka is van onschatbare waarde voor onze toekomst.”

Blockchain weet wie eigenaar vrachtbrief is

“Papieren documenten zoals de vrachtbrief gelden als het eigendomsbewijs voor goederen. Ze worden door banken gebruikt om hun klanten te financieren” zegt Sander van Loosbroek, Director Distributed Ledger Technology bij Cegeka. “Zo’n papieren financieringswaarborg kan perfect gedigitaliseerd worden. Zo kunnen we het vervangen door een veilig equivalent, dat door een blockchain beschermd wordt tegen illegaal kopiëren of transfereren. We maken voor onze decentrale toepassing gebruik van het publieke, open-source blockchainnetwerk Ethereum. We passen dit nieuwe proces toe op reële transacties zodat we de oplossing continu kunnen verbeteren.”

ATB wil met de Blockchain-toepassing transacties efficiënter en transparanter verwerken. Door het volledige trading ecosysteem te betrekken, reduceert de bank het manuele werk en fouten in informatiestromen. Dankzij de toepassing wordt het ook gemakkelijker om de eigendom van goederen aan te passen. De blockchainoplossing wordt op dit ogenblik getest in een gesloten proefomgeving met reële transacties. Zo kunnen de partners de integratiemogelijkheden kwantificeren en de volgende stappen in de ontwikkeling bepalen.

Naar een standaard voor informatie-uitwisseling

De ontwikkelaars van Cegeka en ATB staan in contact met InnovationHub AFM-DNB de internationale kamer van koophandel ICC. Samen willen ze een standaard ontwikkelen die de uitwisseling van informatie met andere partijen regelt.

Noot voor de redactie: een foto van Sander van Loosbroek kun u hier downloaden.

###

Over ATB

Amsterdam Trade Bank nv is een Nederlandse financiële instelling, die zich gespecialiseerd heeft in internationale financiering van grondstoffen, vervoer en financiering van assets. De bank helpt haar klanten met handelsfinanciering en biedt daarvoor verschillende producten aan grondstoffenhandelaars, producenten, transportbedrijven en financiële instellingen. Bezoek www.amsterdamtradebank.com voor meer informatie.

Over Cegeka

Cegeka is een onafhankelijke, Europese ICT–dienstverlener. Het bedrijf helpt zijn klanten met IT-consultancy-opdrachten, de integratie van ICT-infrastructuur, de ontwikkeling en implementatie van toepassingen en outsourcing. Bij het van origine Belgische ICT-bedrijf werken 4.000 mensen. In 2016 realiseerde Cegeka Groep een omzet van 414 miljoen euro, een groei van 12% ten opzichte van 2015. Cegeka heeft kantoren in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Roemenië, Slowakije en Tsjechië en levert diensten aan klanten in heel Europa. Bezoek www.cegeka.com voor meer informatie.

Contact voor journalisten:

MCS PR

Cegeka Persdesk

T: (023) 56 28 208

E: cegeka@mcspr.nl

Stripe start samen met partners onderzoek naar tools voor start-ups

Nieuwsfeiten:
 • In samenwerking met The Next Web, Rockstart, TQ, Startupbootcamp en Prime Ventures
 • Doel: ondernemers meer inzicht bieden in de tools en diensten die start-ups helpen de markt te betreden en te groeien

 Stripe gaat de komende weken onderzoeken welke tools en diensten Nederlandse start-ups gebruiken om hun onderneming zo snel mogelijk op te zetten en te laten groeien. Met dit onderzoek wil Stripe start-ups helpen groeien, door inzicht te bieden in de waarde van deze tools voor zowel bestaande techbedrijven als startende ondernemers. Voor dit onderzoek werkt Stripe samen met The Next Web, Rockstart, TQ, Startupbootcamp en Prime Ventures.

Dankzij het brede aanbod aan tools en diensten voor onder andere cloudhosting, analytics, CRM en betalingsverwerking is het de afgelopen jaren steeds makkelijker en voordeliger geworden om een start-up te beginnen en op te schalen. Maar tegelijkertijd zien veel startende ondernemers vanwege het grote aanbod door de bomen het bos niet meer. De uitkomsten van het onderzoek moeten deze ondernemers een goed overzicht verschaffen van de beschikbare tools en diensten. De resultaten van zullen op 30 november worden gepresenteerd.

Geïnteresseerden kunnen vanaf vandaag deelnemen aan het onderzoek via https://stripe1.typeform.com/to/JVQaKs.

Onder de deelnemers verloot Stripe twee toegangskaarten voor The Next Web Conference 2018.

Over Stripe
Stripe is een wereldwijd softwareplatform voor het starten en runnen van een online onderneming. Sinds de lancering in 2011 is Stripe uitgegroeid tot een belangrijke drijvende kracht achter de mobile commerce-revolutie. Jaarlijks worden miljarden euro’s aan betalingen verwerkt voor honderdduizenden bedrijven in 25 landen. Het is de missie van Stripe om het ‘BNP’ van het internet te laten groeien, door ervoor te zorgen dat meer bedrijven online zaken kunnen gaan doen. Kijk voor meer informatie op www.stripe.com.

Over Rockstart
Rockstart, een van Europa’s eerste startup accelerators actief in meerdere sectoren, is 2011 in Amsterdam met het doel om startups te ondersteunen in de eerste 1.000 dagen van hun bestaan. Rockstart is de specialist geworden als het gaat om het bouwen van een compleet innovatie ecosysteem rondom een thema — zoals Digital Health en Smart Energy. Rockstart bouwt actief aan een wereldwijde infrastructuur voor ondernemers met de verschillende sectoren en met de early-stage startup programma’s Rockstart Impact en Rockstart Launchtrack. Sinds de oprichting heeft Rockstart geïnvesteerd in 128 startups, verdeeld over 13 programma’s. Dankzij Rockstart’s actieve ondersteuning hebben deze startups inmiddels meer dan €53 miljoen aan follow-up funding binnengehaald en meer dan 650 nieuwe banen gecreëerd. Rockstart heeft een internationaal team van meer dan 40 medewerkers die startups helpen uit te groeien tot succesvolle en schaalbare ondernemingen. Kijk voor meer informatie op www.rockstart.com.

Over TQ
TQ is een tech hub in hartje Amsterdam, opgericht door The Next Web. TQ helpt tech start-ups sneller te groeien door hun medewerkers de juiste community te bieden, evenals evenementen en faciliteiten. Kijk voor meer informatie op https://tq.co/.

Over Startupbootcamp
Startupbootcamp werd opgericht in 2010 en is een wereldwijd netwerk van industriegerichte startup accelerators. Op dit moment organiseert Startupbootcamp jaarlijks 14 programma’s in Amsterdam, Barcelona, Berlijn, Istanbul, Londen, Miami, New York en Singapore. Het mentor- en alumni-netwerk is verspreid over 30 landen. Wereldwijd hebben meer dan 330 startups de programma’s doorlopen, waarvan 72% meer dan €130 miljoen vervolgfinanciering heeft opgehaald. Kijk voor meer informatie, op www.startupbootcamp.org.

Over Prime Ventures
Prime Ventures is een vooraanstaand Nederlandse durfinvesteerder, die zich focust op investeringen in Europese bedrijven in techsector en daaraan gerelateerde sectoren. Het zet zijn kapitaal, ervaring en netwerk in om deze bedrijven actief te begeleiden en ze te laten uitgroeien tot leiders in hun sector. De firma heeft geïnvesteerd in bedrijven in de Benelux, Denemarken, Duitsland, Frankrijk, Spanje, het VK en Zweden. Vanuit zijn vestigingen in Nederland en het VK beheert het onafhankelijke partnership een kapitaal van ruim 500 miljoen euro. Kijk voor meer informatie op www.primeventures.com.

Contact voor de pers:
Stripe Persdesk, tel: +31 (0)23 56 28 208, stripe@mcspr.nl

Gimv verwerft 23,6 procent van de aandelen van Cegeka

Gimv neemt een belang van 23,6 procent in het ICT-bedrijf Cegeka. Met deze operatie wil Cegeka geografisch uitbreiden en zijn positie in bestaande markten versterken. De ambitie is om dat zowel organisch als via een buy & build-strategie te realiseren. Outsourcing in het algemeen staat centraal in de uitbreidingsplannen en moet de motor worden van verdere groei. Gimv wordt aandeelhouder naast CEO André Knaepen, de Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) en het management van Cegeka.

Sinds zijn management buy-out in 1992 heeft André Knaepen Cegeka uitgebouwd van een lokale tot een pan-Europese ICT-dienstverlener met vestigingen in tien landen. Het bedrijf telt vandaag ruim 4.000 medewerkers die samen meer dan 2.500 klanten bedienen. Sinds 2006 is de omzet vertienvoudigd tot ruim 400 miljoen euro en het is Cegeka’s ambitie om indrukwekkende groeitraject de komende jaren voort te zetten. Binnen vijf jaar wil het nogmaals in omvang verdubbelen.

Tom Van de Voorde, Head Smart Industries bij Gimv, over de transactie: “Vanuit Gimv’s portefeuille merken we elke dag dat ICT tot de kern van bedrijfsvoering behoort en dat er een behoefte is aan spelers die meedenken met hun klanten. Vanuit onze ervaring in ICT kunnen we vooral Cegeka’s voortdurende innovatie en klantenbewustzijn appreciëren. We waren sinds de eerste contacten sterk onder de indruk van het groeitraject dat de onderneming – onder leiding van een breed en gedreven managementteam – de afgelopen tien jaar heeft afgelegd. Door onze investering komen er extra middelen beschikbaar waarmee we Cegeka’s ambitie kracht kunnen bijzetten.”

“Deze kapitaaloperatie is nodig om Cegeka’s ambitie verder te realiseren. In de eerste plaats blijven we investeren in de ontwikkeling van ons dienstenaanbod want we willen een stap voorblijven op de markt. In onze geografische expansie concentreren we ons eerst op de landen waar we al actief zijn. Er is daar ruimte om onze diensten nog verder af te stemmen op de behoeften van onze klanten”, zegt Cegeka-CEO André Knaepen. “We willen groeien in Europa, maar dat zal nooit ten koste gaan van onze lokale aanpak. Dat is het DNA en de kracht van Cegeka. Het is vanuit die sterke klantenrelatie dat we voor groei en duurzaamheid zorgen bij middelgrote en grote organisaties.” Hij vervolgt: “Deze oefening is een belangrijke strategische stap waarbij we op de ondersteuning van Bank Degroof Petercam konden rekenen.”

“LRM is sinds 1999 aandeelhouder van Cegeka en heeft het bedrijf de afgelopen jaren zien uitgroeien tot een Europese topspeler. Dankzij de instap van Gimv krijgt Cegeka de kans om een versnelling hoger te schakelen en haar groeiambities sneller te realiseren”, zegt Stijn Bijnens, CEO LRM.

Het Centrum voor Overheidsinformatie (COI), dat een belangrijke speler was in de informatisering van de Vlaamse overheid, heeft de eerste Europese groeiperiode van Cegeka mede ondersteund. Met de intrede van Gimv, zal COI nu terugkeren naar zijn kerntaken.

Over Cegeka
Cegeka is een onafhankelijke, Europese ICT–dienstverlener. Het bedrijf helpt zijn klanten met IT-consultancy-opdrachten, de integratie van ICT-infrastructuur, de ontwikkeling en implementatie van toepassingen en outsourcing. Bij het van origine Belgische ICT-bedrijf werken 4.000 mensen. In 2016 realiseerde Cegeka Groep een omzet van 414 miljoen euro, een groei van 12% ten opzichte van 2015. Cegeka heeft kantoren in België, Nederland, Duitsland, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Oostenrijk, Roemenië, Slowakije en Tsjechië en levert diensten aan klanten in heel Europa. Bezoek www.cegeka.com voor meer informatie.

Over GIMV
Gimv is een Europese investeringsmaatschappij met meer dan drie decennia ervaring in private equity en venture capital. Genoteerd op Euronext Brussel beheert Gimv ongeveer 1,6 miljard EUR (inclusief co-investeringspartnerships) aan investeringen in circa 50 portefeuillebedrijven.

Als erkend marktleider in geselecteerde investeringsplatformen identificeert Gimv ondernemende en innoverende bedrijven met een groot groeipotentieel en begeleidt ze in hun transformatie tot marktleiders. De vier investeringsplatformen zijn: Connected Consumer, Health & Care, Smart Industries en Sustainable Cities. Elk van deze platformen werkt met een bekwaam en toegewijd team in de thuismarkt van Gimv (Benelux, Frankrijk en Duitsland) en kan rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk van deskundigen. Meer informatie over Gimv vindt u op www.gimv.com.

Over LRM
LRM is een investeringsmaatschappij die economische groei in Limburg ontgint en stimuleert. We zorgen voor een stevige basis zodat bedrijven en projecten die jobs in Limburg creëren kunnen groeien. Onze financiële middelen en expertise zorgen, samen met de troeven van Limburg, voor een unieke voedingsbodem. Meer informatie over LRM vindt u op www.lrm.be

Contact voor journalisten:
MCS PR
Cegeka Persdesk
T: (023) 56 28 208
E: cegeka@mcspr.nl

DJ Martin Garrix gevaarlijkste BN’er, volgens onderzoek McAfee

Nieuwsfeiten:
 • Muzikanten domineren nationaal én internationaal top 10 McAfee Most Dangerous Celebrities 2017
 • Avril Lavigne voert dit jaar de lijst in de Verenigde Staten aan
 • Onderzoek laat zien welke beroemdheden voor de gevaarlijkste zoekresultaten zorgen

DJ Martin Garrix heeft viervoudig winnaar Armin van Buuren van de Nederlandse troon gestoten in de elfde editie van Most Dangerous Celebrities, de jaarlijkse zoektocht van McAfee naar de gevaarlijkste beroemdheden op de zoekmachines van het wereldwijde web. Het afgelopen decennium was de top-10 een mix van muzikanten, acteurs en televisiepresentatoren, maar dit jaar worden de lijstjes, in de VS én Nederland, gedomineerd door muzikanten. Het onderzoek van McAfee laat ieder jaar weer zien welke beroemde namen verantwoordelijk zijn voor de meeste zoekresultaten die fans naar kwaadaardige websites leiden.

Op 19 oktober 2016 koos DJ Magazine de jongste populairste dj ter wereld ooit: Martin Garrix. In 2017 won Garrix – die eigenlijk Martijn Gerard Garritsen heet – nog een groot aantal prijzen, waaronder WDM Radio Awards (Mexico) in de categorieën beste dj en koning van de social media, een MTV Millenial Award als beste dj, een Edison voor het beste popliedje en een 3FM Award als beste soloartiest. Eerder dit jaar trad Garrix aan als huis-dj van Hï Ibiza. Twee andere dj’s maken de Nederlandse top-3 af: Armin van Buuren en Afrojack.

Cybercriminelen blijven onverminderd misbruik maken van de fascinatie voor beroemdheden, door nietsvermoedende bewonderaars naar kwaadaardige websites te leiden, met als doel malware op hun computers te installeren en persoonsgegevens en wachtwoorden te stelen. Het onderzoek, nu voor het elfde jaar door McAfee uitgevoerd, benadrukt de gevaren van het klikken op verdachte links tijdens de zoektocht naar content over uw favoriete celebrity.

“In de digitale wereld van vandaag willen we de allernieuwste hits, video’s en films metéén op onze devices hebben”, zegt Gary Davis, chief consumer security evangelist bij McAfee. “Consumenten stellen gemak maar al te vaak boven veiligheid, door te klikken op alles wat naar hun idool leidt en niet bij de risico’s stil te staan. Het is absoluut noodzakelijk om even op de rem te trappen en ná te denken voordat ze iets willen downloaden. De eerste stap om veilig online te zijn en te blijven: denk voordat u klikt.”

Zoeken op “Martin Garrix free mp3” resulteert in een kans van 12,92 procent om op een schadelijke website te belanden

De wereldwijde muziekmarkt is in 2016 bijna 6 procent gegroeid, waaruit kan worden opgemaakt dat muziek een steeds belangrijker deel van ons dagelijks leven uitmaakt. Het is dus geen verrassing dat de top-10 gevuld is met beroemdheden uit de muziekindustrie. Zodra artiesten gaan touren of nieuw werk uitbrengen, groeit de honger naar content.

In de VS ziet de top-10 van beroemdheden met de hoogste risicopercentages er dit jaar zo uit:

Positie Beroemdheid Percentage

1

Avril Lavigne 14,51 %

2

Bruno Mars 13,43 %

3

Carly Rae Jepsen 13,19 %

4

Zayn Malik 13,06 %

5

Celine Dion 12,92 %

6

Calvin Harris 12,48 %

7

Justin Bieber 12,33 %

8

Diddy 12,32 %

9

Katy Perry 12,25 %

10

Beyoncé (gezocht naar “Beyonce”) 12,09 %

De gevaarlijkste beroemdheden buiten de muziekindustrie

Het onderzoek van McAfee naar de Most Dangerous Celebrities van 2017 wordt dus gedomineerd door muzikanten, maar ónder de top-10 kregen ook acteurs en actrices een plekje op de lijst, zoals Anna Kendrick (nummer 13), Jennifer Lopez (20), Hailee Steinfeld (23), Will Smith ( 34), Jackie Chan (38), Vanessa Hudgens (44), Teyana Taylor (45) en Zendaya (50).

Hoe zoekt u veilig?

 • Wees voorzichtig met waar u op klikt. Bent u op zoek naar een voorproefje van de nieuwste tracks van Martin Garrix? Wacht toch maar even op de officiële release, want voor u het weet zit u op een malafide downloadsite met malware.
 • Zoeken naar gratis mp3’s? Kijk uit! De zoekopdracht “free mp3” levert het grootste aantal risicovolle websites op, dus het is belangrijk dat consumenten waakzaam zijn en veilig zoeken.
 • Browse met bescherming, bijvoorbeeld met McAfee WebAdvisor. Deze tool van McAfee waakt over uw veiligheid door kwaadaardige websites te identificeren en u te waarschuwen voordat u klikt. Download hier de gratis tool: https://mcafee.com/mcafeewebadvisor.
 • Gebruik cross-device-bescherming. Onze dagelijkse activiteiten raken steeds meer verweven met ons digitale leven, dus het is belangrijk om álles te beveiligen. Een uitgebreide beveiligingsoplossing, zoals McAfee Total Protection, kan ervoor zorgen dat uw apparaten beveiligd zijn tegen malware en phishing en apparaatspecifieke bescherming bieden in geval van verlies of diefstal.

Meer informatie:

Om meer te weten te komen over het onderzoek, kunt u hier kijken:

Onderzoeksmethodologie

McAfee heeft voor dit onderzoek gebruikgemaakt van de site-ratings van de McAfee WebAdvisor-site om het aantal riskante sites te genereren dat door bepaalde zoekopdrachten op Google, Bing en Yahoo! wordt gevonden. In de zoekopdrachten is de naam van een beroemdheid opgenomen, gecombineerd met zoektermen waarvan het waarschijnlijk is dat er potentieel kwaadaardige sites tussen de resultaten staan. Voor elk beroemdheid is het algehele risicopercentage berekend door het totale aantal risicovolle websites te delen door het aantal zoekresultaten. “Most dangerous” betekent eigenlijk dat de betreffende beroemdheden waarschijnlijk populaire zoekonderwerpen zijn.

Een paar geteste zoektermen zijn:

 • “Naam beroemdheid + free torrent”
 • “Naam beroemdheid + free mp4”
 • “Naam beroemdheid + free mp3”

Over McAfee
McAfee is een van ’s werelds grootste onafhankelijke cybersecuritybedrijven. Geïnspireerd door de kracht van samenwerking, creëert McAfee zakelijke en consumentenoplossingen die de wereld veiliger maken. Kijk voor meer informatie op www.mcafee.com.

Veenman wint de HP Reseller Growth Partner of the Year Award

Rotterdam, 14 september 2017 – HP heeft Veenman de Reseller Growth Partner of the Year Award toegekend. Deze bekroning is officieel uitgereikt op het HP Reinvent World Partner Forum 2017 dat deze week plaatsvond in Chicago. HP heeft Veenman gekozen op basis van een aantal omzet- en groei-aspecten. Veenman was al Platinum Partner van HP en is er in geslaagd de samenwerking verder strategisch uit te bouwen, waardoor zijn HP-business een gigantische groei heeft doorgemaakt.

Edwin Rubens, HP Channel Sales Manager: “Veenman heeft een buitengewone prestatie geleverd en een uitzonderlijke groei gerealiseerd! We zijn een partnerbusiness en de samenwerking met partners zit in onze genen. Veenman en HP werken al ruim 20 jaar intensief samen om onze klanten optimaal van dienst te zijn. Vandaag de dag zijn maximale flexibiliteit, kennis van zaken en intensief contact met de klant onmisbaar. Dat is Veenman op het lijf geschreven. Daarnaast heeft Veenman alle ondersteuning die we bieden zeer inventief benut. Kortom, als er één partner de groei-award heeft verdiend is het Veenman wel.”

Van links naar rechts: Edwin Rubens, HP Channel Sales Manager; Wilco van Bezooijen, Algemeen Directeur van Veenman en Hanneke Mulder, Marketing Manager van Veenman.

Van links naar rechts: Edwin Rubens, HP Channel Sales Manager; Wilco van Bezooijen, Algemeen Directeur van Veenman en Hanneke Mulder, Marketing Manager van Veenman.

Wilco van Bezooijen, algemeen directeur van Veenman: “Deze award is een welkome bekroning op onze zeer succesvolle HP-inspanningen van het afgelopen jaar. We zijn daar vanzelfsprekend bijzonder trots op. Maar belangrijker nog is dit voor onze klanten. Want zij hebben ervaren hoe onze intensieve samenwerking met HP voor hen de juiste printoplossingen hebben opgeleverd. Wij luisteren heel goed naar wat klanten ons vertellen. We weten wat er speelt in organisaties, zodat we kunnen anticiperen en optimaal inspelen op hun wensen. Dankzij onze HP-expertise en –ervaring kunnen we dan ook geheel voorzien in wat zij nu en in de toekomst echt nodig hebben op printgebied, bijvoorbeeld op het vlak van duurzaamheid. Daarbij gaat het niet alleen om printers zelf, maar ook om de bijbehorende innovatieve software en services.”

Over Veenman

Veenman is een onafhankelijke partner die organisaties helpt grip te krijgen op hun informatievoorziening. Met een breed scala aan oplossingen – van printing en document management software tot videoconferencing en interne zoekmachines – zorgt Veenman ervoor dat werknemers informatie in de hand krijgen voor het nemen van beslissingen. Naast het hoofdkantoor in Rotterdam, heeft Veenman vestigingen in Amsterdam, Best en Zwolle. De onderneming maakt deel uit van Xerox Corporation.

Voor meer informatie: https://www.veenman.nl of https://www.veenmanblog.nl/nieuws/persberichten/.

Volg Veenman op social media:

twitter

linkedin

youtube

facebook

Contact voor de pers
Veenman
Hanneke Mulder
Marketing Manager
T: 010 28 46 320
E: hanneke.mulder@veenman.nl

MCS PR
Carroll Florentinus
T: 023 56 28 208
E: veenman@mcspr.nl

Avit Systems ontvangt ISO 27001-certificaat voor informatiebeveiliging

Naast kwaliteitscertificering volgens ISO 9001-norm

Avit Systems B.V. heeft het ISO 27001-certificaat voor informatiebeveiliging behaald. Bij het samenvoegen van Avit en Xantes (in 2015) is ervoor gekozen om zowel de focus als de processen van de organisatie onder de loep te nemen. Op basis daarvan werd besloten om de bestaande ISO 9001-certificering voor de nieuwe organisatie opnieuw uit te voeren. Gezien de nieuwe diensten, focus en processen van het bedrijf werd tevens gekozen om tegelijk het certificeringsproces voor de ISO 27001-norm te doorlopen. Beide certificeringen zijn per 1 september 2017 toegekend voor een periode van drie jaar.

Ronald Kraanen, Algemeen Directeur Avit
(klik voor hires versie)

Ronald Kraanen, algemeen directeur Avit: “Voor onze klanten is het van groot belang dat hun data te allen tijde goed beveiligd is en dat er binnen Avit continu wordt gewerkt aan het verder verbeteren van technologie en processen rondom de organisatie en informatieveiligheid. De ISO 9001- en 27001-certificeringen bevestigen dat de kwaliteit van de organisatie en de beveiliging van informatie op een hoog professioneel niveau gewaarborgd zijn.”

Avit heeft in het kader van de ISO 9001- en 27001-certificeringen een geïntegreerd managementsysteem geïmplementeerd waarin alle certificeringen van het bedrijf (inclusief de Cisco Gold-certificering) zijn opgenomen. Deze aanvulling op de bestaande certificeringen biedt de klanten van Avit extra zekerheid dat alle activiteiten en processen op een hoogwaardig niveau worden uitgevoerd.

ISO 9001: Met ISO 9001 wordt een kwaliteitsmanagementsysteem geïntroduceerd dat bijdraagt aan het verbeteren van de algehele prestaties van de organisatie en dat een goede basis biedt voor duurzame ontwikkelinitiatieven.

ISO 27001: Met ISO 27001 wordt een standaard voor informatiebeveiliging geïntroduceerd. In deze standaard is vastgelegd hoe de organisatie procesmatig omgaat met het beveiligen van informatie, met het doel de vertrouwelijkheid, beschikbaarheid en integriteit van informatie binnen de eigen organisatie zeker te stellen.

Over Avit

Als gespecialiseerde netwerk-integrator op het gebied van branche gerelateerde infrastructurele ICT-oplossingen, ontwerpt en implementeert Avit complete netwerken. Zowel on-premise als vanuit de cloud levert Avit geïntegreerde oplossingen op het gebied van datacenters (virtualisatie, server- & storageconsolidatie), enterprise networking & security (routing, switching, wireless end-to-end security) en collaboration (voice, video, chat, presence en mobility). De dienstverlening van Avit begint met advies en ontwerp maar houdt niet op na installatie. Ook beheer en ondersteuning van de volledige infrastructuur behoren tot de kerntaken. Avit is een dynamische organisatie met gedreven specialisten die zich dagelijks inzetten om ICT-vraagstukken op te lossen. Kwaliteit, kennis en innovatie staan bij Avit hoog in het vaandel en vertalen zich in een maximale klanttevredenheid. Als officieel gecertificeerd Gold Cisco-partner is het bedrijf trots op zijn ‘Customer Satisfaction Excellence’-status en op het door Cisco uitroepen van Avit als Cisco Innovation Partner of the Year en Cisco Commercial Partner of the Year. Kijk voor meer informatie op www.avitgroup.com.

Contactpersoon voor de pers:
Avit, Robert van Zanten, tel. + 31 6 22 90 14 70, robert.van.zanten@avitgroup.com
of
MCS PR, tel: +31 (0)23 56 28 208, info@mcspr.nl

Weg met het binaire breinonderscheid?

We zijn geen dames en heren meer, of jongens en meisjes. We zijn ‘reizigers’, ‘bewoners’ of ‘beste mensen’ geworden. Het is niet langer acceptabel om u nog langer aan spreken op basis van biologische kenmerken. Te deterministisch, te ongevoelig voor degenen die zich ergens tussen dame en heer bevinden. We willen dat binaire onderscheid niet langer! Hoe moet het nu verder met RightBrains? We mogen LeftBrains niet langer in de kou laten staan!

Er is de laatste decennia iets merkwaardigs aan de hand met verschillen. Die zijn verdacht geworden. Ander uiterlijk, andere afkomst, ander noem maar op, ze zijn de oorzaak van stereotypen, vooroordelen en discriminatie. Toegespitst op dit platform: vrouwen zouden allerlei kwaliteiten missen die mannen worden toegedicht en omgekeerd. De gevolgen kent u.

Groot onderscheid

We hebben allemaal een linker- en rechterhersenhelft. En daar maken we, afgezien de locatie onder ons schedeldak, een groot onderscheid tussen. Hier zijn wat gangbare voorbeelden. Bij de linkerhelft horen logica, georiënteerd op details, weloverwogen, rationeel, methodisch, weten en intellectueel. Bij de rechterhelft horen intuïtief, breed georiënteerd, gevoelsmatig, innerlijk bewustzijn, creativiteit, geloven en zintuigelijk.

 

Mythevorming

Bovendien zijn de linker- en rechterhelft ook fysiek verschillend. In de linkerhelft zit meer grijze stof, die informatie verwerkt, en in de rechterhelft zit wat meer witte stof, die informatie verder stuurt. Deze verschillen zijn, zo is de hypothese, geëvalueerd zodat we onze hersenen beter kunnen benutten. Onder het kopje ‘Mythevorming’ zegt Wikipedia dat verschillen tussen de linker- en rechterhersenhelften nogal eens overdreven worden. Je krijgt dan tegenstellingen zoals ‘Yin versus Yang’, ‘Mars versus Venus’, ‘mannelijk-rationeel’ versus ‘vrouwelijk-intuïtief’.

Non-binaire genderfluïde types

De overdreven tegenstellingen hebben dus tot allerlei mythes geleid rond hersenhelften en gender. Tja, en wat moeten ‘non-binaire genderfluïde types’ (de term is van schrijver Maxim Februari, een man met een transverleden) hier nu mee? Wij zijn immers ons brein, als we hersenspecialist Dick Swaab mogen geloven. Zullen we niet meer spreken over linkerhelft en rechterhelft, omdat het te deterministisch is en geen recht doet aan het ‘fluïde’ karakter?

De oplossing komt van ons brein zelf. Wat blijkt namelijk? De (cognitieve) specialisatie van de hersenhelften is eerder relatief dan absoluut. Elke hersenhelft is in staat is diverse taken, ook die waarin zij (hij?) niet gespecialiseerd is, uit te voeren. Onze hersenhelften zijn dus als het ware fluïde, als het moet kunnen ze alles gewoon van elkaar overnemen.

Realiteit

Verschillen tussen onze hersenhelften zijn er zeker, maar de overeenkomst ertussen is oneindig veel belangrijker. Zo zouden we ook met verschillen tussen mensen moeten omgaan. Het gaat natuurlijk om de overeenkomsten. Ieder van ons heeft een brein dat alle menselijke eigenschappen in zich heeft. Zeker, er zijn fundamentele biologische verschillen en het spectrum tussen man en vrouw blijkt breder dan menigeen lief is. Het is de realiteit. Wie bereid is daarbij stil te staan hoeft haar – of zijn? Wat doen we eigenlijk met bezittelijke voornaamwoorden? – toevlucht niet te zoeken bij ‘beste mensen’. En dan kunnen we het ook gewoon bij RightBrains houden!

Perlita Fränkel

Managing Partner, MCS PR