Monthly Archives

januari 2017

Onderzoek Intel Security wijst op nieuwe uitdagingen voor gezinnen met een steeds actiever online leven

Ouders besteden thuis net zoveel tijd aan hun digitale apparaten als aan familieactiviteiten

Samenvatting
 • 76 procent van de ouders laat kinderen een internetapparaat mee naar bed nemen
 • Slechts 23 procent van de ouders gebruikt software om de online-activiteiten van de kinderen in de gaten te houden
 • 36 procent van de ouders is wel eens door hun kinderen aangesproken op het gebruik van smartphone of tablet tijdens familietijd

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede van infographic, klik voor volledige afbeelding

Intel Security presenteert de resultaten van een wereldwijd onderzoek: ‘New family dynamics in a connected world’. Dit onderzoek biedt inzicht in de veranderende gewoontes binnen gezinnen, nu we thuis steeds meer internetapparaten hebben en ‘online’ een steeds grotere rol speelt in ons leven. Het onderzoek laat zien dat ouders behoefte hebben aan makkelijke manieren om internetverbindingen te beheren, ongepaste sites te blokkeren en tijdslimieten in te stellen.

Het ‘smart home’, met zijn vele, op internet aangesloten apparaten, wint aan populariteit. Onderzoeksbureau Gartner voorspelt zelfs dat het Internet of Things’ in 2020 uit meer dan 10,5 miljard ‘dingen’ zal bestaan. Daarmee nemen ook de potentiële risico’s toe voor deze apparaten en de persoonlijke gegevens die zich daarop bevinden. En hoewel dergelijke apparaten de consument veel nieuwe mogelijkheden bieden, brengen ze ook nadelen met zich mee die ten koste kunnen gaan van relaties.

“We zijn heel erg enthousiast over de gemakken van de hedendaagse technologie, maar tegelijkertijd zien we dat zwakke schakels in al die apparaten in een smart home een risico kunnen vormen voor de consument”, zegt Nick Viney, Vice President Consumer, Mobile en Small Business bij Intel Security. “We moeten ouders hulpmiddelen bieden waarmee ze actief kunnen bepalen hoe hun gezin die apparaten gebruikt. Wanneer de juiste veiligheids- en privacymaatregelen worden genomen, zullen consumenten zich beter beschermd voelen en kunnen ze volop gebruikmaken van alle voordelen die het wonen in een smart home biedt.”

Huidige bewakingsmethoden houden geen gelijke tred met de technologie

 • Ondanks hun zorgen over online-risico’s en over een digitale levensstijl, gebruiken veel ouders verouderde methoden om het internetgebruik van hun kinderen in de gaten te houden. 35 procent van de ouders zegt dat te doen door het apparaat zelf bij zich te houden en alleen aan hun kind te geven als ze er zelf bij zijn, terwijl slechts 23 procent aangeeft software te gebruiken om de online activiteiten te monitoren.
 • 80 procent van de ouders maakt zich zorgen dat hun kind in contact komt met cybercriminelen en internetpedofielen.

Digitale gewoontes van vandaag brengen nieuwe zorgen voor ouders met zich mee

 • Onze gewoontes rond kinderbedtijd zijn ingrijpend veranderd sinds de introductie van de smartphone en de tablet. Zo staat driekwart van de ouders toe dat hun kinderen een internetapparaat mee naar bed nemen.
 • Ouders zijn er niet alleen bezorgd over met wie hun kinderen online praten, ze houden ook in de gaten hoeveel tijd ze voor een scherm doorbrengen. Bijna de helft (48%) van de ouders staat hun kinderen dagelijks een tot twee uur gebruik van een internetapparaat toe; 20 procent beperkt dit tot minder dan een uur per dag.
 • Ouders zijn helaas niet altijd aanwezig om het internetgebruik van hun kind in de gaten te houden. 34 procent van de ouders heeft achteraf vastgesteld dat hun kind een ongepaste website heeft bezocht.
 • 32 procent van de respondenten heeft wel eens ruzie gehad met hun kind over het al dan niet mee naar bed nemen van een smartphone of tablet.
 • Daar staat tegenover dat kinderen niet de enigen zijn die op hun telefoon of tablet zitten op momenten dat dat niet zou moeten: ongeveer 36 procent van de ondervraagde ouders erkent wel eens door de kinderen te zijn aangesproken op gebruik van zo’n toestel tijdens familietijd.

Het goede nieuws: ouders en kinderen praten over online veiligheid

 • Ouders begrijpen dat het belangrijk is dat ze met hun kinderen praten over de gevaren van internet: ongeveer 85 procent heeft op zeker moment de risico’s ter sprake gebracht.

Tips om de veiligheid van het gezin te waarborgen

Intel Security heeft voor ouders de volgende tips om beschermd te blijven in de veranderende online wereld:

 • Wacht niet met praten. Als u vroeg begint met gesprekken over online veiligheid, zal dat ook makkelijker worden als de kinderen groter worden. Als u jonge kinderen heeft, begin dan nu al met eenvoudige regels zoals “nooit e-mails openen van mensen die je niet kent”. Online veiligheid moet iets zijn waar je normaal over kunt praten.
 • Geef het goede voorbeeld. Het is gemakkelijk om u te verliezen in uw eigen smartphone of tablet. Kinderen kopiëren uw gewoontes, zowel goede als minder goede. Geef het goede voorbeeld door thuis niet teveel tijd te besteden aan sociale netwerken en uw telefoon weg te doen als u met uw gezin zit te eten of andere dingen met het gezin doet
 • Houd vreemden buiten de deur. De meeste kinderen zijn al van jongs af aan vertrouwd met apparaten, wat ze ongevoelig maakt voor potentieel risicovol online gedrag. Er kan een misplaatst gevoel van veiligheid ontstaan, waardoor kinderen onbewust in contact komen met internetpedofielen of kwaadwillende volwassenen die zich voordoen als tiener. Dit gebeurt niet alleen op sociale media, maar ook op allerlei andere online diensten. Herinner kinderen eraan dat iedereen een profiel kan aanmaken en dat ze niet op vriendschapsverzoeken van vreemden moeten ingaan.
 • Houd de controle over uw thuisnetwerk. Al uw apparaten zijn aangesloten op uw thuisnetwerk. Nieuwe oplossingen, zoals het McAfee Secure Home Platform, helpen u om de apparaten op dit netwerk eenvoudig te beheren en beschermen. Ook maken ze ouderlijk toezicht mogelijk, waarbij ieder gezinslid de juiste toegangsrechten kan krijgen.

Meer informatie over de resultaten van het onderzoek kunt u hier vinden:

Onderzoeksmethode

In december 2016 heeft OnePoll in opdracht van Intel Security een enquête afgenomen onder 13.000 volwassenen. De respondenten zijn personen die dagelijks een op internet aangesloten apparaat gebruiken en gevestigd zijn in een van de volgende landen: Australië, Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, India, Italië, Japan, Mexico, Nederland, Singapore, Spanje, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Boilerplate

Over Intel Security

Intel Security zet zich met zijn McAfee-lijn van producten in om de digitale wereld veiliger en zekerder te maken voor iedereen. Kijk voor meer informatie op www.intelsecurity.com. Intel Security is een divisie van Intel.

Onderzoek Cegeka: uitbesteding steeds belangrijker voor bedrijfsstrategie

Uitbesteden vraagt durf, niet alleen van de CIO maar ook van de outsourcingpartner

Outsourcing van IT is in een fase gekomen waarin strategische ondersteuning van business een hoofdrol speelt. Snel capaciteit kunnen uitbreiden en inkrimpen, plus toegang tot kennis die binnen de organisatie niet voorhanden is, zijn momenteel de belangrijkste drijfveren voor uitbesteding. Deze conclusies trekt Cegeka uit een onderzoek dat samen met CIOnet België en Nederland eind 2016 is uitgevoerd onder 80 CIO’s en IT-beslissers uit België en Nederland. Tegelijk met de publicatie van het onderzoek verschijnt het boek ‘Outsourcen is durven’ van Zander Colaers, managing director van Cegeka Nederland en COO van de infrastructuurtak van de gehele Cegeka Groep.

Het onderzoek van Cegeka was toegespitst op de stand van zaken rond IT-uitbesteding, de uitbestedingsplannen die organisaties hebben en de context waarin IT-leidinggevenden momenteel opereren. Voor deze IT-leidinggevenden is het bereiken van een impact op de algehele business de belangrijkste doelstelling. Voor 39% is strategisch denken en handelen de voornaamste focus, gevolgd door het met succes implementeren van wat de business vraagt. Uitbesteding geeft CIO’s en IT-beslissers meer tijd om zich met hun belangrijkste doelstellingen bezig te houden.

Substantiële groei in Nederland en België

Zander Colaers: “Dit brede onderzoek bevestigt wat we al langer zien bij onze eigen outsourcingsklanten: vraag naar een bijdrage van IT aan de bedrijfsstrategie. Het gevolg hiervan is dat organisaties nu ook zeggen bereid te zijn om veel meer IT-onderdelen uit te besteden dan voorheen. Zo zien we de laatste maanden dat er steeds meer vraag is naar het outsourcen van applicatiemanagement. Een voorbeeld is de recente uitbreiding van ons strategische partnership met energiebedrijf DELTA met de outsourcing van het beheer en verdere ontwikkeling van bedrijfskritische applicaties. Het betekent dat de outsourcingsmarkt in Nederland en België nog substantieel zal kunnen groeien”

Functioneel applicatiebeheer en eindgebruikersbeheer zijn ook weer aantrekkelijk om uit te besteden. Voor 40% van de respondenten is er bovendien een sterke relatie tussen het infrastructuurdeel en de applicaties die in de toekomst worden uitbesteed in de vorm van Software as a Service (SaaS). De overige 60% verwacht dat het te uitbesteden infrastructuurdeel groter zal zijn dan het applicatiedeel.

Regie blijft in eigen hand

Voorts betekent uitbesteding niet dat sturing en controle uit handen worden gegeven. Vier van de vijf respondenten geven aan dat gedurende het uitbestedingstraject de onderliggende businesscase intensief wordt gemonitord. Tot slot wijst het onderzoek uit dat vanwege de grote impact van outsourcing de uitbestedende partij graag werkt en blijft werken met een beperkt aantal partners. Ook dan zegt een meerderheid van de respondenten dat de eindregie in eigen hand blijft.

‘Outsourcen is durven’

In zijn boek ‘Outsourcen is durven’ geeft Zander Colaers zijn visie op de toekomst van uitbesteding. Colaers heeft jarenlange ervaring met outsourcing en legt in zijn boek uit waarom uitbesteden voor de CIO vandaag de dag zeer relevant is. Daarnaast gaat hij in op een aantal trends in outsourcing en op de rol die een outsourcepartner moet vervullen. Leveranciers moeten in zijn visie durven af te stappen van ‘business as usual’ om ook voor de CIO hét verschil kunnen maken. Hoe? Door de CIO in zijn nieuwe rol als Chief Innovator te adviseren en te ondersteunen.

Zander Colaers: “De CIO en zijn outsourcepartner moeten elkaar vinden in durf: de partner moet durven meegaan in een ambitieuze strategie, de CIO moet durven loslaten. Succesvol outsourcen betekent namelijk een flink deel van de controle afstaan. Alleen als er wederzijds begrip is en het vertrouwen om op strategisch niveau informatie te delen, kan outsourcing de rol vervullen waar CIO’s nu om vragen. Het onderzoek dat we hebben laten uitvoeren bevestigt die visie.”

Boilerplate

Over Cegeka

Cegeka is een onafhankelijke, Europese ICT–dienstverlener. Het bedrijf helpt zijn klanten met IT-consultancy-opdrachten, de integratie van ICT-infrastructuur, de ontwikkeling en implementatie van toepassingen en outsourcing. Het van origine Belgische ICT-bedrijf huisvest ICT van zijn klanten in de eigen datacenters in Hasselt en Geleen (NL). In Nederland heeft Cegeka vestigingen in Veenendaal en Eindhoven.

Cegeka stelt 3600 mensen tewerk. In 2015 realiseerde Cegeka Groep een omzet van 369 miljoen euro, een groei van 31% ten opzichte van 2014. Cegeka heeft vestigingen in België, Duitsland, Frankrijk, Italië Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië en levert diensten aan klanten in heel Europa. Bezoek www.cegeka.com voor meer informatie.

Persbericht: RightBrains Digital Leadership Programme van start voor vrouwen met digitale ambities

Meer carrièrekansen voor vrouwen in het digitale domein

Op 20 maart 2017 gaat voor het derde achtereenvolgende jaar het RightBrains Digital Leadership Programme van start, gericht op vrouwen met enkele jaren managementervaring of aanverwante functies waarbij digitale technologie een rol speelt. Het programma heeft een looptijd van één jaar en de deelneemsters krijgen diepgaand inzicht in digitale ontwikkelingen en de impact daarvan op bedrijfsstrategie, organisatie, businessmodellen, innovatie, marketing en leiderschap. Het optimaal inzetten van mensen, processen en digitale technologie voor de business vereist specifieke rollen en functies binnen de organisatie. Rollen en functies die ook bij uitstek door vrouwen vervuld kunnen worden.

Nog steeds is het aandeel van Nederlandse vrouwen in de IT op alle niveaus buitengewoon laag. Vrouwen kiezen niet bewust voor een studie of carrière in dit werkveld. Hier komt nog bij dat technologische ontwikkelingen en trends zoals het Internet of things, robotica, artificial intelligence, big data, mobiele werkomgeving en social mediacompetenties en vaardigheden vereisen die steeds vaker buiten de traditionele IT-scholing liggen. Hierdoor missen bedrijven kansen. Met het Digital Leadership Programme wil RightBrains hoogopgeleide vrouwen goed voorbereiden op een vervolgstap in hun leiderschapscarrière, waarbij kennis van digitale technologie en de impact daarvan op organisatie en business onontbeerlijk zijn.

Annemieke Visser-Brons, directeur levensverzekering van Delta Lloyd: “We zien dat digitalisering een diepgaande en soms zelfs ontwrichtende impact op bedrijfsmodellen en markten heeft – en dus ook op leiderschap. Elk bedrijf digitaliseert in hoog tempo – of zou dat moeten doen. Innovatie en veranderkracht van organisaties zijn bepalend voor een succesvolle digitalisering. Ik vind het RightBrains Digital Leadership Programme een uitstekend initiatief dat organisaties kansen biedt om vrouwen te inspireren en op te leiden zodat zij een leidende rol kunnen vervullen in de digitale transformatie.”

Paula Rubner, hoofd Service Level Management support ABN AMRO en in 2016 deelnemer aan het Digital Leadership Programme: “Het programma heeft mijn denken veranderd en heeft me uit mijn eigen silo gehaald. Ik ben er aan begonnen om te zien wat er gaande is in de digitale wereld. Business en IT kunnen niet meer zonder elkaar: de business moet IT-minded worden en IT business-minded. Dat inzicht kan ik nu elke dag in mijn werk toepassen.”

Het opleidingsprogramma neemt gedurende één jaar twee dagen per maand in beslag en bestaat uit een aantal modules die worden gegeven door prominente docenten van Nyenrode Business Universiteit en experts op het gebied van digitale transformatie en leiderschap, onder wie Jan Veldsink, gespecialiseerd in kunstmatige intelligentie, cyber security en systeemdenken; prof. dr. Jeff Gaspersz, expert op het gebied van innovatie en business creativiteit; dr. Jeroen van der Velden, strategie-expert op het gebied van digitale transformatie, businessmodellen en het afstemmen van organisatie op strategie; en Kay de Gier-Formanek, die alles weet van digitaal leiderschap en het bevorderen van de betrokkenheid van werknemers.

Voor meer informatie: http://rightbrains.nl/education/digital-leadership-programme/

Boilerplate

Over RightBrains

De missie van RightBrains is de instroom en doorstroom bevorderen van hoogopgeleide vrouwen in het digitale werkveld en IT. Dit met als doel diversiteit, en daarmee innovatie en veranderkracht, binnen organisaties te vergroten. RightBrains biedt deze vrouwen een omgeving voor opleiding en ontwikkeling en geeft organisaties de mogelijkheid om met deze unieke doelgroep te ‘connecten’ via een online platform. Geke Rosier is oprichter van RightBrains. Sinds 2011 ontwikkelt zij initiatieven om een bijdrage te leveren aan het vergroten van diversiteit. Zij is bedenker en coauteur van het boek Ronde vormen in IT (2011), initiatiefnemer van het netwerk ‘Female Ambassadors in IT’ (2012) en co-createur van het magazine I LOF IT (2015). Meer informatie: www.rightbrains.nl.

Cegeka verlengt contract met grootste klant Argenta

Systeembank Argenta, met activiteiten in Nederland en België, heeft zijn IT-outsourcingovereenkomst met informaticadienstverlener Cegeka verlengd met drie jaar tot 2019. Hierna kan de overeenkomst tweemaal met een jaar verlengd worden. Alle toepassingen van de bank draaien in de cloud van Cegeka.

Argenta en Cegeka werken al samen sinds 1995. “Argenta is een historische en strategische klant van Cegeka”, zegt CEO André Knaepen van Cegeka. “Zo’n lange samenwerking kan alleen als je continu op zoek gaat naar verbeteringen. Ook deze keer konden we het management van Argenta overtuigen met onze vernieuwende aanpak. Met deze aanpak wordt de ervaring van de informaticagebruikers – of het experience level – één van de nieuwe maatstaven. Met deze nieuwe overeenkomst verleggen we de focus van controle op service levels, naar samenwerken. Cegeka vervult de rol van trusted partner, gericht op het managen van de business case en het creëren van toegevoegde waarde.”

Toepassingen meer op gedeelde infrastructuur

Door vergaande automatisering wordt het infrastructuurbeheer in dit model goedkoper voor de bank. Argenta zal meer gebruikmaken van de shared infrastructure services van Cegeka. Deze worden gedeeld met andere klanten, maar tegelijkertijd wordt Argenta’s private cloud volledig afgeschermd. Door aan te haken bij de standaarden en geautomatiseerde beheerprocessen van Cegeka, zal Argenta nog sneller kunnen reageren op nieuwe markontwikkelingen.

Sneller commercialiseren

“We willen met onze bank een antwoord geven op de vragen van de steeds meer digitaal opererende klant. Voor die transformatie moet onze achterliggende infrastructuur gereed zijn om nieuwe toepassingen sneller beschikbaar te stellen. In het verleden duurden ontwikkelingsprojecten tot wel twee jaar, vandaag is dat maximaal twee maanden”, zegt CEO Marc Lauwers van Argenta. ”Met andere woorden, door te outsourcen creëren we bandbreedte om volop te focussen op onze digitale transformatie”.

Argenta besteedt zijn IT-infrastructuurbeheer al sinds 2011 uit aan Cegeka. Sindsdien draaien de servers van de bank in de gespiegelde datacenters van Cegeka in Hasselt en Geleen. Eerder ontwikkelde Cegeka diverse applicaties, die bijvoorbeeld alle kantoren met elkaar koppelen. Ook voor de Argenta-verzekeringsmakelaars zijn door Cegeka veel toepassingen ontwikkeld.

Business continuity

Volgens een nieuwe richtlijn van de Europese Commissie moeten banken vanaf 2018 hun primaire infrastructuur elke drie maanden omschakelen naar hun tweede actieve datacenter. Cegeka zal Argenta volledig ondersteunen bij deze richtlijn. De datacenters van Cegeka beschikken over de nodige certificaten waaronder het ISAE3402-certificaat, een internationale standaard die wordt opgelegd aan dienstverleners van financiële instellingen.

Een foto van André Knaepen is hier beschikbaar.

Over Argenta
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep is een bankverzekeraar voor gezinnen, met activiteiten in België en Nederland, goed voor 1,65 miljoen cliënten. De bankactiviteit is gegroepeerd rond Argenta Spaarbank en de verzekeringsactiviteit rond Argenta Assuranties.

De Groep heeft een balanstotaal van ruim 38,7 miljard euro (31 december 2015). De nettojaarwinst van de Argenta Bank- en Verzekeringsgroep bedraagt 226 miljoen euro per 31 december 2015.

Het balanstotaal van Argenta bedraagt 40,3 miljard euro per 30 juni 2016; het resultaat van Argenta op groepsniveau bedraagt 109 miljoen euro in het eerste halfjaar van 2016.

De persberichten van Argenta zijn te vinden op www.argenta.be, onderaan bij Algemeen op In de pers

Over Cegeka
Cegeka is een onafhankelijke, Europese ICT–dienstverlener. Het bedrijf helpt zijn klanten met IT-consultancy-opdrachten, de integratie van ICT-infrastructuur, de ontwikkeling en implementatie van toepassingen en outsourcing. Het van origine Belgische ICT-bedrijf huisvest ICT van zijn klanten in de eigen datacenters in Hasselt en Geleen (NL). In Nederland heeft Cegeka vestigingen in Veenendaal en Eindhoven.

Cegeka stelt 3600 mensen tewerk. In 2015 realiseerde Cegeka Groep een omzet van 369 miljoen euro, een groei van 31% ten opzichte van 2014. Cegeka heeft vestigingen in België, Duitsland, Frankrijk, Italië Nederland, Luxemburg, Oostenrijk, Polen, Roemenië, Slowakije en Tsjechië en levert diensten aan klanten in heel Europa. Bezoek www.cegeka.com voor meer informatie.

Contact

Argenta
Caroline Ghekiere, Contactpersoon voor de pers
Argenta Bank- en Verzekeringsgroep nv
Belgiëlei 49-53 – 2018 Antwerpen
T + 32 3 285 50 65
pers@argenta.be

Cegeka
Gert Diels, marketing business partner infrastructure
E: gert.diels@cegeka.com

Contact voor journalisten:
MCS PR
Cegeka Persdesk
T: (023) 56 28 208
E: cegeka@mcspr.nl

DearBytes wordt onderdeel van KPN

DearBytes BV (‘DearBytes’) kondigt vandaag aan dat 100% van haar aandelen wordt overgenomen door Koninklijke KPN N.V. (‘KPN’). Deze overname past binnen het streven van DearBytes om de nummer één Managed Security Service Provider van Nederland te worden. DearBytes wordt een belangrijk onderdeel van KPN Security Services, de leidende security services provider van Nederland. DearBytes en KPN verwachten de transactie eind januari 2017 af te ronden. Financiële details worden niet bekend gemaakt.

DearBytes bestaat sinds 2001 en is met name de afgelopen jaren snel gegroeid. Het bedrijf telt 85 medewerkers en werkt aan uiteenlopende security projecten met klanten variërend in omvang van 50 tot 50.000 werknemers. DearBytes is door investeringen in de laatste jaren gepositioneerd om de nummer één Managed Security Service Provider van Nederland te worden. DearBytes streeft ernaar om organisaties aan de hand te nemen en ze digitaal steeds weerbaarder te maken, met een pragmatische aanpak gericht op continue verbetering. Het portfolio van DearBytes omvat: products & support en professional services, inclusief een security operations center van waaruit 24/7 preventie-, detectie- en responsediensten geleverd worden aan klanten.

Om de voorsprong te behouden wil DearBytes het tempo van ontwikkeling verhogen. Daarom wordt gekozen voor een andere eigendomsstructuur, waarmee het bedrijf zijn ambities sneller kan verwezenlijken. DearBytes en KPN delen een Nederlandse identiteit en focus en staan beide voor behoud van internetvrijheid. Verder zijn er uitstekende synergievoordelen te realiseren voor de gezamenlijke klanten van DearBytes en KPN, wat veel kansen biedt in de snel groeiende markt van cybersecurity.

Erik Remmelzwaal, CEO van DearBytes: “De Nederlandse markt vraagt in toenemende mate om oplossingen tegen digitale dreigingen zoals ransomware en phishing. Malware is zelfs digitale dreiging nummer één voor de Europese zakelijke markt en vormt voor bedrijven een significant risico voor continuïteit en reputatieschade. Wij helpen onze klanten al ruim 15 jaar bij dit soort uitdagingen en hebben op basis daarvan een unieke en kwalitatief hoogstaande dienstverlening ontwikkeld. Nu is het moment om onze pragmatische aanpak, gericht op continue verbetering, verder in de Nederlandse markt uit te rollen. Onder de paraplu van KPN zijn wij optimaal gepositioneerd om nog beter in te spelen op wensen van onze klanten en zo onze missie voor een vrij en veilig Internet waar te maken.”

Erik Ploegmakers, Directeur KPN Security Services: “Met de overname van DearBytes versterken we onze leidende positie als de security service provider van Nederland. We zijn blij met de aanwinst van gedreven nieuwe collega’s die – naast hun ervaring en klantenbasis – veel nieuwe ideeën en expertise met zich meebrengen. Beide bedrijven richten zich nadrukkelijk op de Nederlandse markt en hebben de gedeelde missie om ons land vrijer en veiliger te maken.”

DearBytes wordt onderdeel van KPN Security Services en blijft actief onder de naam DearBytes vanuit de vestigingen in Beverwijk en Den Haag. Bestaande klanten behouden de voor hen bekende contactpersonen en Erik Remmelzwaal blijft aan als directeur DearBytes.

De ondernemingsraden van zowel KPN als DearBytes hebben een positief advies afgegeven voor de transactie. De aandeelhouders van DearBytes zijn in deze transactie begeleid door het team van Oaklins Netherlands.

Boilerplate

MCS PR

Tel: +31 (0)23 562 8208 (algemeen) / Perlita Fränkel: +31 (0)6 54 68 51 92 / Arnout Lansberg: +31 (0)6 21 28 78 25

Fax: +31 (0)23 565 1724

E-mail: info@mcspr.nl

Is Fintech een nieuwe ‘dot-com’ zeepbel?

Al enige tijd houd ik mij bezig met het fenomeen fintech. De afkorting staat voor ‘Financial Technology’. Het is een onderwerp dat op dit moment volop in de aandacht staat. Er wordt flink geïnvesteerd in start-ups die een of andere slimme financiële oplossing hebben bedacht. Aankondigingen, meningen en geruchten over blockchain, Bitcoin, ‘smart contracts’ volgen elkaar in hoog tempo op. Banken sluiten links en rechts samenwerkingen af met relatief kleine nieuwe spelers die misschien wel de ‘next big thing’ aan het ontwikkelen zijn. De investeringsbedragen zijn niet mis: de dertig grootste financieringen in de eerste zes maanden van dit jaar waren goed voor ruim twaalf miljard euro. Volgens Forbes is dat niet echt bijzonder en volgt het de lijn der verwachtingen voor investeringen in een innovatieve nieuwe sector. Toch is het een enorm bedrag.

Herinneringen aan het ‘dot-com’ tijdperk

Deze hype doet onvermijdelijk denken aan de periode van eind jaren ’90: het ‘dot-com’ tijdperk. Ook toen werden er enorme bedragen gepompt in allerlei kleine, startende internetbedrijven die claimden de ‘next big thing’ te zijn. Dat waren vooral e-commercebedrijven, die echt als paddenstoelen uit de grond schoten. Interessant genoeg hadden wij in die tijd een klant genaamd ‘Bibit Internet Payments’, dat in 2004 is overgenomen door Royal Bank of Scotland. Dit was een Nederlandse bedrijf dat zich toen al richtte op betalingen via internet. Dus eigenlijk een ‘fintech’ avant la lettre. Wie al wat langer meedraait in de ICT-sector, weet wat er in het voorjaar van 2000 gebeurde: de dot-com zeepbel spatte uiteen. En hoewel een aantal van die e-commercebedrijven uiteindelijk heel groot is geworden, gingen veel van die start-ups failliet en verloren de investeerders miljarden.

Investeringshype

De vraag is: gaan we – gezien de huidige investeringshype – met fintech dezelfde kant op? Ik verwacht van niet. De belangrijkste oorzaak van het uiteenspatten van de dot-com zeepbel was het feit dat er onwaarschijnlijk hoge omzetverwachtingen werden gepresenteerd. Ook lieten de voorgespiegelde winsten en voordelen van die e-commercebedrijven veel langer op zich wachten dan beloofd en verwacht. Interessant genoeg zien we nu dat die mogelijkheden en voordelen uiteindelijk veel groter en breder zijn dan destijds gedacht. Denk maar eens aan alle clouddiensten die we nu gebruiken. Terugkijkend kan je je natuurlijk afvragen hoe die investeerders zich destijds zo in de luren lieten leggen. Maar de voorgespiegelde enorme returns on investment waren zo aantrekkelijk dat voorzichtigheid en waarschuwingen aan de kant werden geschoven.

De investeringsbereidheid die we nu zien rond fintech, lijkt minder te drijven op irreële omzetverwachtingen van een ‘internetbedrijf’ of op het aantal klanten dat zo’n bedrijf claimt te hebben. In plaats daarvan zien we nu dat investeerders de mogelijkheden en kansen rond fintech inschatten op het daadwerkelijke potentieel voor het transformeren van financiële en aanverwante processen en businessmodellen. De markt verwacht en vereist van de financiële sector dat zij zich aanpast aan de digitale wereld van nu. Trage, gecentraliseerde en vaak kostbare financiële processen moeten plaatsmaken voor snelle, makkelijke en goedkope online diensten.

IoT en fintech

Daar komt bij dat er nu twee belangrijke innovaties samenkomen en elkaar versterken: het Internet of Things en fintech. Sommige experts zien fintech – en dan met name blockchaintechnologie – als een essentiële enabler voor het daadwerkelijk realiseren van de mogelijkheden en de belofte van het IoT. Want de combinatie van blockchain – en dan met name slimme contracten die met blockchain mogelijk worden – en informatie van IoT-sensors maakt totaal nieuwe en volledig automatische processen mogelijk. Bijvoorbeeld betalingen die automatisch worden uitgevoerd als uit IoT-data blijkt dat aan alle contractvoorwaarden is voldaan.

Dat het huidige investeringstempo met dezelfde vaart zal doorgaan, lijkt me niet waarschijnlijk. Fintech bevindt zich momenteel op de piek van de ‘Hype Cycle’ en dat betekent dat het punt is bereikt waarop het eerste kaf van het koren gescheiden gaat worden. De verwachtingen zijn nu te hooggespannen en dat zal op zeker moment onherroepelijk leiden tot een meer realistische evaluatie. Maar fintech heeft een ongekend potentieel om niet alleen de financiële wereld maar ook tal van andere aspecten van de industrie en onze samenleving flink te transformeren.

Donald Trump

Daarom zullen ondernemingen, de publieke sector, banken en investeerders de komende jaren waarschijnlijk flink veel geld in fintech en gerelateerde innovaties blijven steken. Een mogelijke spaak in het wiel zou echter de verkiezing van Donald Trump tot president van de Verenigde Staten kunnen zijn. Onzekerheid over economische gevolgen van Trumps overwinning kan ertoe leiden dat investeerders voorzichtiger worden. Of dat slechts een tijdelijk effect zal zijn of ook op de lange termijn gevolgen zal hebben voor de investeringen en voor de groei van de wereldwijde fintechsector, moeten we afwachten.