MCS PR = Stark Narrative!

Met ingang van 1 april 2022 zijn de medewerkers en de bedrijfsactiviteiten van MCS PR overgenomen door het PR-bureau Stark Narrative in Amsterdam. Het ervaren team richt zich gezamenlijk en met veel enthousiasme op het ondersteunen van klanten uit de tech/ICT-sector, met gedegen strategisch communcatie-advies, sterke content, mediarelaties en trainingen. Kijk op starknarrative.com.

From 1 April, 2022, the empoyees and activities of MCS PR have been acquired by PR agency Stark Narrative in Amsterdam. The highly experienced joint team is committed to supporting customers in the tech/IT industry, with solid stategic communications consultancy, strong content, media relations  and training. Please visit starknarrative.com.