Heeft programmeren de toekomst?

Home/Blog/Heeft programmeren de toekomst?

Heeft programmeren de toekomst?

Eind februari stond Bright TV in het teken van kids en was daarom aanwezig bij MegaDojoNL…Say what? MegaDojo was een event waarbij 1024 kinderen aan de slag gingen met onderwerpen die te maken hebben met de digitale wereld om meer te leren over de techniek achter computers en internet, waaronder ook programmeren.

Kinderen leren programmeren is hot. Bijna wekelijks zie ik hier wel een artikel over. Hoewel een recent onderzoek aantoont dat mensen denken dat programmeren over vijf jaar een verplicht vak is op school, zal dit nog tot 2032 duren voordat het ook daadwerkelijk zover is. Op dit moment is Platform2032 bezig met het testen van nieuwe onderwijsinhoud waarbij digitale geletterdheid (programmeren is hier onderdeel van) deel van zal gaan uitmaken. Doel hiervan is om leerlingen die nu voor het eerst naar school gaan, de kennis en de vaardigheden mee te geven die ze nodig hebben wanneer ze in 2032 aan hun werkende leven beginnen.

Een goed voornemen, maar voordat het testen klaar is, beginnen al veel kinderen aan hun carrière zonder die kennis. Dat vindt de organisatie van MegaDojo ook en die wordt daarin ondersteund door Neelie Kroes. Als ambassadeur van StartUp wil zij kinderen aan het programmeren krijgen en heeft daarom gezorgd voor het CodePact. Bedrijven zoals Google en Microsoft spreken samen met onderwijsinstellingen, startups en werkgevers af om kinderen aan het programmeren te krijgen. Daarnaast zijn er natuurlijk nog veel meer programmeerinitiatieven waarmee (jonge) kinderen ook thuis aan de slag kunnen, zoals de Bendoobox van Reshift Digital of de Think & Learn Code-a-Pillar van Fisher Pice.

Om al die jonge kinderen zo bezig te zien met iets wat ze in de toekomst verder zal helpen, op wat voor manier dan ook, bezorgde mij kippenvel. Al die kinderen kunnen nu al dingen waar ik (nog) geen verstand van heb. Voor mij is het belang van programmeren helder. Toch lijkt het voor veel mensen nog niet duidelijk te zijn waarom al deze initiatieven om de nieuwe generatie te leren programmeren nodig zijn.

Dat komt vooral doordat er veel nadruk wordt gelegd op het leren programmeren om kinderen klaar te stomen voor een latere functie als ICT-specialist. RTL 4 benadrukte dit nog eens in de nieuwsuitzending van 26 februari waarin RTL op bezoek was bij de eerste middelbare school in Nederland waar programmeren op het lesprogramma komt te staan. Aangezien Nederland niet als beste uit de bus komt als het gaat om het aantal mensen dat een bètastudie volgt (bron nrc.next 27-01-2016), is er natuurlijk niets mis mee om kinderen ´klaar te stomen’ voor een carrière in de ICT. Maar kinderen leren programmeren gaat vooral om het aanleren van een manier van denken, leren denken over denken en je verbeelding omzetten naar iets concreets.

Joek van Montfort van Scratchweb Foundation en CoderDojo geeft aan dat programmeren uitproberen aanmoedigt, en ook om net zolang door te gaan met probeersels en deze te verbeteren totdat je bent ‘geslaagd’.

Iets waarvan ik alleen maar had kunnen dromen toen ik nog op school zat. Het instituut ‘leraar legt iets uit en leerling voert vervolgens opdracht uit’ is volledig achterhaald. Kinderen moeten gemotiveerd worden om zelf dingen te proberen en met oplossingen te komen. Door programmeren als vak aan te bieden op school wordt hiermee een goede start gemaakt. Want het onderwijs zal mee moeten gaan met de huidige en toekomstige ontwikkelingen en veranderingen. Ik ben dan ook benieuwd hoe de docenten van de toekomst dit gaan doen en of Platform2032 zich ook gaat richten op het onderwijs aan toekomstige docenten. Die docenten zullen dit onderwijs moeten gaan ‘uitvoeren’ en ervoor moeten zorgen dat zij de kinderen alle relevante kennis meegeven zodat ze weten om te gaan met alle ontwikkelingen en veranderingen die de toekomst nog zal brengen.

2016-12-13T16:13:21+00:00